TROBA EL TEU
Fes clic!Administrador de Finques
COL·LEGIAT MÉS PROPER


Fes clic!

GUANYA
EN TRANQUIL·LITAT, CONFIANÇA,
SEGURETAT i CONVIVÈNCIA
 

Els Administradors de Finques Col·legiats som professionals que t’oferim serveis de gran valor com a propietari de béns immobles, alliberant-te de moltes gestions. Perquè simplement gaudeixis de la teva propietat.

Sempre amb la garantia de control de qualitat i de certificació acadèmica i professional i amb l’assegurança col·legial que et dóna la nostra Col·legiació oficial en els Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya.


GUANYA en TRANQUIL·LITAT
Gestió de Lloguers
Administració de Comunitats de Propietaris
GUANYA en TRANQUIL·LITAT
Gestionem habitatges de lloguer o altres immobles des de la selecció del llogater fins a la gestió de morosos. Perquè només t’ocupis de mirar l’ingrés del lloguer al teu compte.
Administrem Comunitats de Propietaris
actuant com a Secretaris i encarregant-nos de totes les gestions. De totes! I així la Comunitat guanya en tranquil·litat.
 
GUANYA en CONFIANÇA
Assessorament Immobiliari a Propietaris i
Comunitats de Propietaris
GUANYA en CONFIANÇA
Assessorem a Propietaris i Comunitats de Propietaris en Normativa Immobiliària interpretant-la i aplicant-la per tal d’evitar litigis i sancions, a més de representar-los legalment. I tothom guanya en confiança.
 
GUANYA en SEGURETAT
Manteniment i Millora
d’Habitatges
GUANYA en SEGURETAT
Mantenim, millorem i revaloritzem béns immobles assessorant-te amb criteris professionals, conscients del valor d’un immoble com a bé d’inversió i estalvi. Perquè hi guanyis en seguretat.
 
GUANYA en CONVIVÈNCIA
Mediació entre Veïns
Mediació a Llogaters
GUANYA en CONVIVÈNCIA
Actuem com a Mediadors entre propietaris i llogaters i entre copropietaris d’una comunitat per a una resolució de conflictes ràpida i eficaç. I totes les parts guanyen
en convivència.
 
   
 
www.cafbl.cat www.cafgi.org www.coaft.com